About

Pantip

Seeding Service

แหล่งรวม “คําตอบ” ของ
“ล้านคําถาม” Online

ทำไมต้อง PANTIP

Trust

Pantip มีระบบ “จับม้า” จึงได้รับความน่าเชื่อถือสูง

Touch

ส่วนใหญ่การสนทนาแลกเปลี่ยน เกิดเป็นการรวมคนที่เจอปัญหา เดียวกัน เข้าอกเข้าใจกัน

Time

แต่ละกระทู้อยู่ยาว ๆ เช่นกระทู้ 3 ปีที่แล้วยังมีคนตามอ่าน

Consider เหมาะสุดในการเพิ่มการตัดสินใจของลูกค้า

แนวทางการทํางาน Seeding

Free Traffic like SEO เพราะคนส่วนใหญ่มันค้นหาสิ่งต่างๆ และต่อด้วย Pantip

กระทู้รีวิว และ กระทู้คำถาม ใน PANTIP​

ปั่นกระแส PantipSeeding แบบแอ็คไม่ซ้ำ

Scroll to Top